Kontakt bestyrelsen

None

Jette Schmidt

Formand

Vagn Due

Bestyrelsesmedlem
1. suppleant

Lone Rode

Kasserer
Bestyrelsesmedlem